ניצוץ אור | 'מקלכם בידכם' - נמצאים בבתים ומצפים לאור גדול | הרב ראובן ששון

0 צפיות · לפני 3 שנים

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו

מבוא לתפילות | שיעור 1 | תקנת תפילות שחרית מנחה וערבית • תפילה אישית ותפילת הציבור | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
79 צפיות · לפני יומיים

איך אפשר להתקרב לה' אם אי אפשר להשיגו?? | הדרך לידיעת ה' שלמדנו מהאבות הקדושים | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
226 צפיות · לפני 6 ימים

ביאור עקדת יצחק (לימוד משותף בעולת ראיה) | שיעור שני | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
117 צפיות · לפני 6 ימים

תולדות תשפ"ג | הרב ראובן ששון | השיעור השבועי | התבוננות מופלאה ועמוקה על פרשת חפירת הבארות

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
319 צפיות · לפני 8 ימים

חיי שרה תשפ"ג | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | 'ויביאה יצחק האוהלה' - סוד הנר, הענן והברכה שבעיסה

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
148 צפיות · לפני 14 ימים

חיי שרה תשפ"ג | היחס למוות ועניין אריכות ימים ושנים | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
270 צפיות · לפני 16 ימים

וירא תשפ"ג | שיעור השבועי | הרב ראובן ששון | אמרי נא אחותי את - סוד לקיחת האמהות על ידי פרעה ואבימלך

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
195 צפיות · לפני 22 ימים

ביאור עקדת יצחק | שיעור ראשון | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
139 צפיות · לפני 22 ימים

וירא תשפ"ג | סוד השם 'ירושלים' - יראה ושלם, חיבור בין שם ואברהם | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
196 צפיות · לפני 23 ימים

לך לך תשפ"ג | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | סקירת עומק מופלאה על מסעות אברהם אבינו בפרשה וסודם

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
365 צפיות · לפני חודש

הצג עוד