כ' ניסן- האם מותר לשתות בפסח מים שנשאבו מהכינרת? - שיעור 480

0 צפיות · לפני שנתיים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת יבמות דף פג

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 12 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף פג

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 12 שעות

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף פא

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 12 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף פב

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 12 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף פב

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 12 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף פא

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 12 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף פב

דרשו ה׳ ועוזו
13 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף פג

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יום

מדוע יש שנוהגים לנשק את היד לאחר המשמוש בתפילין?- סימן כ"ח

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יום

מדוע יש שנוהגים לנשק את היד לאחר המשמוש בתפילין?- סימן כ"ח

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יום

הצג עוד