ליקוטי מוהר"ן, תורה ע', כח המשיכה - הרב חגי מזור שליט"א בZOOM

1 צפיות · לפני 3 שנים

פשיטא pshita

שפת אמת, תר'ל'א, ה' שבט, בא אל פרעה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
8 צפיות · לפני 3 ימים

שפת אמת, בא תרל'א, ה' שבט, שבת וראש חודש - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
9 צפיות · לפני 3 ימים

שפת אמת תרל'א, בא, ה' שבט, ורות דבקה בה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
3 צפיות · לפני 3 ימים

ליקוטי הלכות נטילת ידים, פרשת בא - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
2 צפיות · לפני 4 ימים

ליקוטי הלכות ה', 'הדעת מקבלים מהידים' - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
8 צפיות · לפני 5 ימים

ואתה מחיה את כולם - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
44 צפיות · לפני 6 ימים

ליקוטי מוהר״ן, תניינא ע׳א, נעימות התורה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
38 צפיות · לפני 6 ימים

לקוטי מוהר״ן תניינא סח, כי כל בשמים ובארץ - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
10 צפיות · לפני 7 ימים

ליקוטי מוהר״ן, ס'ז, פאר ויופי - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
2 צפיות · לפני 8 ימים

שפת אמת וארא תרמ״ז, משה רבנו טוב הוא - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
8 צפיות · לפני 9 ימים

הצג עוד