הרב מנחם אדרי -" כל הסומך גאולה לתפילה מובטח לו שהוא בן העולם הבא " !! 🙏🙌🙏🙌

0 צפיות · לפני שנתיים

הרב מנחם אדרי

דבקות בבורא עולם - בעיקר בימי השובבי"ם - מוסר טיל! הרב מאיר אליהו שליט"א!

הרב מנחם אדרי
0 צפיות · לפני יום

למה זכה יוסף הצדיק שיכנו אותו כ"צדיק" - מדהים! - הרב מאיר אליהו שליט"א

הרב מנחם אדרי
0 צפיות · לפני יום

פרשת בשלח - הרב מאיר אליהו שליט"א - מוסאיוף - התשפ"ב.

הרב מנחם אדרי
157 צפיות · לפני 3 ימים

ברכת הלבנה - הרב מנחם אדרי שליט"א - מצמרר! לפניות וואטאפ0509679447.

הרב מנחם אדרי
187 צפיות · לפני 3 ימים

שיעור אדיר וחזק בענייני הצניעות מהישיבה הקדושה"צמח שבי בןאישחי". לפניות וואטאפ ל ל0509679447.

הרב מנחם אדרי
966 צפיות · לפני 6 ימים

מהי מעלת הצדקה לפי רבי שמעון בר יוחאי זצ"ל ב 2 דקות! הרב מנחם אדרי שליט"א. לפניותוואטאפ ל0509679447

הרב מנחם אדרי
87 צפיות · לפני 6 ימים

סוד האושר בעולם הזה ולזכות לחיי העולם הבא - הרב מנחם אדרי שליט"א - לפניות וואטאפל0509679447.

הרב מנחם אדרי
99 צפיות · לפני 6 ימים

מצוות עשה מן התורה לקרוא קריאת שמע! הסבר ב 2 דקות! הרב מנחם אדרי שליט"א.לפניות וואטאפ ל0509679447

הרב מנחם אדרי
113 צפיות · לפני 6 ימים

איך לזכות להיות דבוקים בבורא עולם?! ב2 דקות. הרב מנחם אדרי שליט"א. לפניות וואטאפ ל0509679447.

הרב מנחם אדרי
72 צפיות · לפני 6 ימים

מידת הגאווה הקשה ביותר בר מינן! הרב מנחם אדרי שליט"א - ב2 דקות. לפניות 0509679447 וואטאפ.

הרב מנחם אדרי
72 צפיות · לפני 6 ימים

הצג עוד