הרב יעקב בן חנן - למה נגזר עלינו לא לנשק את המזוזה?

6 צפיות · לפני 3 שנים

שומרי ברית קודש

הרב יעקב בן חנן -ברגע שהאדם פוגם בברית הוא גורם שישלטו עליו כל המקטרגים

שומרי ברית קודש
6 צפיות · לפני 21 שעות

הרב יעקב בן חנן - אם האדם שב בתשובה על עוון פגם הברית מתקיים בו ושב ורפא לו

שומרי ברית קודש
18 צפיות · לפני יומיים

הרב יעקב בן חנן -הפוגם בברית הקודש שורה עליו אל אחר והנחש לייסר אותו עד ששב בתשובה

שומרי ברית קודש
48 צפיות · לפני 5 ימים

הרב יעקב בן חנן -הרב יעקב בן חנן בסיפור אישי מצמרר במיוחד בזכות הבבא סאלי אני חי

שומרי ברית קודש
212 צפיות · לפני 6 ימים

הרב יעקב בן חנן - "על כי אין אלוקי בקרבי" על ידי פגם הברית וחוסר הצניעות "מצאוני הרעות האלו"

שומרי ברית קודש
35 צפיות · לפני 6 ימים

הרב יעקב בן חנן - השומר ברית קודש והצניעות השכינה חופפת עליו כצל ושומרת אותו מכל דבר רע

שומרי ברית קודש
83 צפיות · לפני 7 ימים

הרב יעקב בן חנן - השומר את ברית הקודש שומר על חותם המלך ולהיפך

שומרי ברית קודש
78 צפיות · לפני 8 ימים

הרב יעקב בן חנן -עיקר חיי העולם הבא של האדם תלוי באות ברית קודש

שומרי ברית קודש
36 צפיות · לפני 9 ימים

הרב יעקב בן חנן - ימי השובבים וסדרת השיעורים מהספר יסוד היהדות חלק ז

שומרי ברית קודש
150 צפיות · לפני 12 ימים

הרב יעקב בן חנן -הפוגם בברית גורם לפירוד בין הקב"ה לשכינה ונעשה אצלו פירוד בשלום בית אומציאת הזיווג

שומרי ברית קודש
40 צפיות · לפני 12 ימים

הצג עוד