ישיבת אפיקי דעת שדרות
351 עוקבים
הקדמות הרמב"ם למשנה[7] | המשך התייחסות לנבואה ביחס לתורה שבעל פה | הרב דרור טוויל
ישיבת אפיקי דעת שדרות
הקדמות הרמב"ם למשנה[7] | המשך התייחסות לנבואה ביחס לתורה שבעל פה | הרב דרור טוויל
51 צפיות · לפני יום
הרב דרור טוויל | אורות התשובה פרק יב' פסקה ח', ט'
ישיבת אפיקי דעת שדרות
הרב דרור טוויל | אורות התשובה פרק יב' פסקה ח', ט'
56 צפיות · לפני יום
פסח | שני גואלים | הרב ערן טמיר
ישיבת אפיקי דעת שדרות
פסח | שני גואלים | הרב ערן טמיר
116 צפיות · לפני יומיים
הקדמות הרמב"ם למשנה[6] | מה המקום של הנבואה בפירוש התורה | הרב דרור טוויל
ישיבת אפיקי דעת שדרות
הקדמות הרמב"ם למשנה[6] | מה המקום של הנבואה בפירוש התורה | הרב דרור טוויל
33 צפיות · לפני יומיים
הרב דרור טוויל | אורות התשובה פרק יב' פסקה ח'
ישיבת אפיקי דעת שדרות
הרב דרור טוויל | אורות התשובה פרק יב' פסקה ח'
29 צפיות · לפני יומיים
רעיון קצר לפרשת ויקרא מאת הרב אריאל בראלי שליט''א רב העיר בית אל // שיעור בוגרים
ישיבת אפיקי דעת שדרות
רעיון קצר לפרשת ויקרא מאת הרב אריאל בראלי שליט''א רב העיר בית אל // שיעור בוגרים
7 צפיות · לפני 4 ימים
הרב אריאל בראלי - המודל האידיאלי בחיי תורה באקדמיה ובחיים // שיעור בוגרים
ישיבת אפיקי דעת שדרות
הרב אריאל בראלי - המודל האידיאלי בחיי תורה באקדמיה ובחיים // שיעור בוגרים
7 צפיות · לפני 4 ימים
פרשת ויקרא | קורבנות, מדוע? | הרב ניסים דעי
ישיבת אפיקי דעת שדרות
פרשת ויקרא | קורבנות, מדוע? | הרב ניסים דעי
47 צפיות · לפני 5 ימים
הכנה לבין הזמנים | הרב פרץ אינהורן
ישיבת אפיקי דעת שדרות
הכנה לבין הזמנים | הרב פרץ אינהורן
122 צפיות · לפני 5 ימים
הרב דרור טוויל | אורות התשובה פרק יב' ו1 ז'
ישיבת אפיקי דעת שדרות
הרב דרור טוויל | אורות התשובה פרק יב' ו1 ז'
29 צפיות · לפני 5 ימים
הקדמות הרמב"ם למשנה[5] | ממה מורכבת ההשגות שלנו בתורה שבעל פה? | הרב דרור טוויל
ישיבת אפיקי דעת שדרות
הקדמות הרמב"ם למשנה[5] | ממה מורכבת ההשגות שלנו בתורה שבעל פה? | הרב דרור טוויל
35 צפיות · לפני 5 ימים
למהלך האידיאות בישראל [8] | האידיאה האלהית והאידיאה הלאומית בישראל[1] | הרב ערן טמיר
ישיבת אפיקי דעת שדרות
למהלך האידיאות בישראל [8] | האידיאה האלהית והאידיאה הלאומית בישראל[1] | הרב ערן טמיר
1 צפיות · לפני 6 ימים
הקדמות הרמב"ם למשנה[4] | הרב דרור טוויל
ישיבת אפיקי דעת שדרות
הקדמות הרמב"ם למשנה[4] | הרב דרור טוויל
34 צפיות · לפני 6 ימים
הרב דרור טוויל | אורות התשובה פרק יב' פסקה ה' ו'
ישיבת אפיקי דעת שדרות
הרב דרור טוויל | אורות התשובה פרק יב' פסקה ה' ו'
10 צפיות · לפני 6 ימים
הגדה של פסח - עולת ראיה | יחץ | רה"י הרב דוד פנדל
ישיבת אפיקי דעת שדרות
הגדה של פסח - עולת ראיה | יחץ | רה"י הרב דוד פנדל
11 צפיות · לפני 7 ימים
הקדמות הרמב"ם למשנה[3] | הרב דרור טוויל
ישיבת אפיקי דעת שדרות
הקדמות הרמב"ם למשנה[3] | הרב דרור טוויל
10 צפיות · לפני 7 ימים
הצג עוד