שירי קודש - ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים כולכם היום - הרב דב קוק

3 צפיות · לפני 3 שנים

דוד שדה

את מה ביקש הרב דב קוק לקבור בזמן קבורת עורלת הברית באדמה

דוד שדה
25 צפיות · לפני 13 שעות

וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו - שירי קודש עם הרב דב קוק

דוד שדה
9 צפיות · לפני 3 ימים

אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הצליחה נא - ברית עם הרב דב קוק כ"ה אלול תשפ"ב

דוד שדה
36 צפיות · לפני 14 ימים

הצצה לכולל "ליבו חפץ" בנשיאות הרב דב קוק

דוד שדה
32 צפיות · לפני 14 ימים

ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד - סליחות עם הרב דב קוק - כ"ד אלול תשפ"ב

דוד שדה
19 צפיות · לפני 15 ימים

תוכחה מגולה לציבור בני תורה שדיברו דברי חולין בזמן דברי תורה לפני ברית מילה - הרב דב קוק

דוד שדה
97 צפיות · לפני 17 ימים

רבותי, חודש אלול - החודש של הנס הגיע!!! - הרב דב קוק

דוד שדה
19 צפיות · לפני 24 ימים

מעלת שמיעת ברכת ברית המילה בפרט בחודש אלול - הרב דב קוק

דוד שדה
95 צפיות · לפני 24 ימים

איך להתחבר אל הבן איש חי שיכנס בתוכנו ומה מעלת יום פטירתו י"ג אלול – הרב דב קוק

דוד שדה
149 צפיות · לפני חודש

ללמוד על פלאי גוף האדם זה להכיר בטובתו של הקב"ה - הרב דב קוק

דוד שדה
20 צפיות · לפני חודש

הצג עוד