הדף היומי באידיש מסכת שבת דף כב

0 צפיות · לפני 3 שנים

דרשו ה׳ ועוזו

מותר ל'בעל קורא' לכוון בקריאת דברי ברכה שבתורה על אדם מסוים?-ס' נ"ג- אמ' סע' י"ט ''ודווקא''-סע' כ''א

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 14 שעות

מותר ל'בעל קורא' לכוון בקריאת דברי ברכה שבתורה על אדם מסוים?-ס' נ"ג- אמ' סע' י"ט ''ודווקא''-סע' כ''א

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 14 שעות

עיוור וכבד שמיעה – האם יכולים לשמש כש"ץ או כ'בעל קורא'? - סימן נ"ג- סעיף י"א - סעיף ט"ו

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 4 ימים

מדוע יכול גר צדק לומר בתפילה "אלקי אבותינו"? - סימן נ"ג- סעיף ט"ז - אמצע סעיף י"ט "ודווקא"

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 4 ימים

עיוור וכבד שמיעה – האם יכולים לשמש כש"ץ או כ'בעל קורא'?

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 4 ימים

מדוע יכול גר צדק לומר בתפילה "אלקי אבותינו"? - סימן נ"ג- סעיף ט"ז- אמצע סעיף י"ט "ודווקא"

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי מסכת כתובות דף פב

דרשו ה׳ ועוזו
35 צפיות · לפני 5 ימים

הדף היומי מסכת כתובות דף פ

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני 5 ימים

הדף היומי מסכת כתובות דף פא

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 5 ימים

הדף היומי מסכת כתובות דף עט

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני 5 ימים

הצג עוד