כולם מחויבים לעשות רצון השם! גדר החיוב במצוות ואיסורים דרבנן - לומדות על קצה המזלג

0 צפיות · לפני 3 שנים

Rav blau הרב דוד משה בלוי

שיאים של גדלות, התבוננות בשינויים בחיים, ומחשבה על האחר - הרצאה תשיעית בכולל לערנען רמת בית שמש א'

Rav blau הרב דוד משה בלוי
42 צפיות · לפני 11 ימים

מי השילוח על חנוכה - להאיר לכל הפרטים ולכל המעשים

Rav blau הרב דוד משה בלוי
9 צפיות · לפני חודש

קרן השור וקרני אור - חנוכה תשפ"ג, מה חשוב כל כך ליוונים דווקא קרן? למה ציירו את משה רבינו עם קרניים?

Rav blau הרב דוד משה בלוי
7 צפיות · לפני חודש

הדרך להגיע לגדלות - עצות מעשיות לזכות להעביר על מידותיו - הרצאה שמינית בכולל לערנען רמת בית שמש

Rav blau הרב דוד משה בלוי
91 צפיות · לפני חודשיים

לוז ציון וירושלים - הקשר בין ציון לנקודה הפנימית שבלב כל יהודי - מזמור פ"ז בתהילים

Rav blau הרב דוד משה בלוי
76 צפיות · לפני חודשיים

מזל קשת - מה המשמעות של חודש כסלו? לצבור אנרגיה לקראת העתיד - חנוכה והכח לעבור את הגלות

Rav blau הרב דוד משה בלוי
68 צפיות · לפני חודשיים

לחיות גדול, לחשוב על האחר - להיות מעביר על מידותיו - הרצאה שביעית בכולל לערנען לעצמאים, רמת בית שמש

Rav blau הרב דוד משה בלוי
80 צפיות · לפני 3 חודשים

מה הדרך לבטל יצר עבודה זרה ולהחליש יצר עריות? דרשות חת"ס לסוכות תקפ"ז - לכבוד יארצייט חתם סופר תשפ"ג

Rav blau הרב דוד משה בלוי
164 צפיות · לפני 3 חודשים

תקיעת שופר - גילוי קול הפנימיות הגנוזה - בראש השנה, בנשמת ישראל, במתן תורה, בעבודת הקרבנות, ובגאולה

Rav blau הרב דוד משה בלוי
58 צפיות · לפני 4 חודשים

תקוה, המפתח לתשובה - וועד בספר ימלא פי תהלתך למרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל - כיבוד אב ואם הבסיס לרוחניות

Rav blau הרב דוד משה בלוי
44 צפיות · לפני 5 חודשים

הצג עוד