דרשו ה׳ ועוזו

0 צפיות · לפני 3 שנים

דרשו ה׳ ועוזו
461 עוקבים
הדף היומי באידיש מסכת סוטה דף ב
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי באידיש מסכת סוטה דף ב
2 צפיות · לפני יום
הדף היומי מסכת סוטה דף ב
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי מסכת סוטה דף ב
9 צפיות · לפני יום
הדף היומי מסכת סוטה דף ב
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי מסכת סוטה דף ב
10 צפיות · לפני יום
הדף היומי מסכת סוטה דף ג
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי מסכת סוטה דף ג
10 צפיות · לפני יום
הדף היומי מסכת סוטה דף ב
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי מסכת סוטה דף ב
10 צפיות · לפני יום
הדף היומי מסכת סוטה דף ג
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי מסכת סוטה דף ג
5 צפיות · לפני יום
על איזו ברכה מותר לענות 'אמן' פעמיים?- סימן קכ"ד סעיף ה'- אמצע סעיף ח' 'ולא יענה אמן יתומה'
דרשו ה׳ ועוזו
על איזו ברכה מותר לענות 'אמן' פעמיים?- סימן קכ"ד סעיף ה'- אמצע סעיף ח' 'ולא יענה אמן יתומה'
2 צפיות · לפני יום
על איזו ברכה אסור לענות 'אמן'?- סימן קכ"ד אמצע סעיף ח' 'ולא יענה אמן יתומה'- סעיף ח'
דרשו ה׳ ועוזו
על איזו ברכה אסור לענות 'אמן'?- סימן קכ"ד אמצע סעיף ח' 'ולא יענה אמן יתומה'- סעיף ח'
3 צפיות · לפני יום
על איזו ברכה מותר לענות 'אמן' פעמיים?- סימן קכ"ד סעיף ה'- אמצע סעיף ח' 'ולא יענה אמן יתומה'
דרשו ה׳ ועוזו
על איזו ברכה מותר לענות 'אמן' פעמיים?- סימן קכ"ד סעיף ה'- אמצע סעיף ח' 'ולא יענה אמן יתומה'
6 צפיות · לפני יום
על איזו ברכה אסור לענות 'אמן'?- סימן קכ"ד אמצע סעיף ח' 'ולא יענה אמן יתומה'- סעיף ח'
דרשו ה׳ ועוזו
על איזו ברכה אסור לענות 'אמן'?- סימן קכ"ד אמצע סעיף ח' 'ולא יענה אמן יתומה'- סעיף ח'
4 צפיות · לפני יום
קראת 'שנים מקרא' באמצע חזרת הש"ץ – יתכן שלא יצאת ידי חובה- סימן קכ"ד סעיף ג' עד סעיף ד'
דרשו ה׳ ועוזו
קראת 'שנים מקרא' באמצע חזרת הש"ץ – יתכן שלא יצאת ידי חובה- סימן קכ"ד סעיף ג' עד סעיף ד'
5 צפיות · לפני יומיים
קראת 'שנים מקרא' באמצע חזרת הש"ץ – יתכן שלא יצאת ידי חובה- סימן קכ"ד סעיף ג' עד סעיף ד'
דרשו ה׳ ועוזו
קראת 'שנים מקרא' באמצע חזרת הש"ץ – יתכן שלא יצאת ידי חובה- סימן קכ"ד סעיף ג' עד סעיף ד'
4 צפיות · לפני יומיים
כיצד תפסע לאחור בסיום שמונה עשרה כשמאחוריך יש קיר או ספסל?- סימן קכ"ג אמצע הסעיף 'והש"ץ'- סעיף ד'
דרשו ה׳ ועוזו
כיצד תפסע לאחור בסיום שמונה עשרה כשמאחוריך יש קיר או ספסל?- סימן קכ"ג אמצע הסעיף 'והש"ץ'- סעיף ד'
9 צפיות · לפני 3 ימים
האם כשעשרה אנשים סיימו את תפילת הלחש ניתן להתחיל את חזרת הש"ץ?- סימן קכ"ג סעיף ה'- סימן קכ"ד סעיף ב'
דרשו ה׳ ועוזו
האם כשעשרה אנשים סיימו את תפילת הלחש ניתן להתחיל את חזרת הש"ץ?- סימן קכ"ג סעיף ה'- סימן קכ"ד סעיף ב'
10 צפיות · לפני 3 ימים
האם כשעשרה אנשים סיימו את תפילת הלחש ניתן להתחיל את חזרת הש"ץ?- סימן קכ"ג סעיף ה'- סימן קכ"ד סעיף ב'
דרשו ה׳ ועוזו
האם כשעשרה אנשים סיימו את תפילת הלחש ניתן להתחיל את חזרת הש"ץ?- סימן קכ"ג סעיף ה'- סימן קכ"ד סעיף ב'
8 צפיות · לפני 3 ימים
הדף היומי ירושלמי מסכת פאה דף מה
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי ירושלמי מסכת פאה דף מה
10 צפיות · לפני 3 ימים
הצג עוד