אש ההתלהבות מול ההתמדה והצניעות - שיעור תורה בספר שפת אמת לפרשת השבוע כי תשא

97 צפיות · לפני 3 שנים

Rav blau הרב דוד משה בלוי

פרי הארץ פרשת בשלח חלק ב' - הצעקה מתוך הקשיים הארציים וכח האמונה להעפיל לפסגת הדביקות בהקב"ה

Rav blau הרב דוד משה בלוי
4 צפיות · לפני 6 ימים

פרי הארץ פרשת בשלח חלק א' - שני התנאים שעשה הקב"ה עם הים לקריעת ים סוף, האם יש שירה על מפלת רשעים?

Rav blau הרב דוד משה בלוי
47 צפיות · לפני 6 ימים

קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף - כל החיים... לפנות מקום לאחר, להחזיק את המים שלא יחזרו

Rav blau הרב דוד משה בלוי
5 צפיות · לפני 6 ימים

שיאים של גדלות, התבוננות בשינויים בחיים, ומחשבה על האחר - הרצאה תשיעית בכולל לערנען רמת בית שמש א'

Rav blau הרב דוד משה בלוי
42 צפיות · לפני 18 ימים

מי השילוח על חנוכה - להאיר לכל הפרטים ולכל המעשים

Rav blau הרב דוד משה בלוי
9 צפיות · לפני חודש

קרן השור וקרני אור - חנוכה תשפ"ג, מה חשוב כל כך ליוונים דווקא קרן? למה ציירו את משה רבינו עם קרניים?

Rav blau הרב דוד משה בלוי
8 צפיות · לפני חודש

הדרך להגיע לגדלות - עצות מעשיות לזכות להעביר על מידותיו - הרצאה שמינית בכולל לערנען רמת בית שמש

Rav blau הרב דוד משה בלוי
91 צפיות · לפני חודשיים

לוז ציון וירושלים - הקשר בין ציון לנקודה הפנימית שבלב כל יהודי - מזמור פ"ז בתהילים

Rav blau הרב דוד משה בלוי
76 צפיות · לפני חודשיים

מזל קשת - מה המשמעות של חודש כסלו? לצבור אנרגיה לקראת העתיד - חנוכה והכח לעבור את הגלות

Rav blau הרב דוד משה בלוי
68 צפיות · לפני חודשיים

לחיות גדול, לחשוב על האחר - להיות מעביר על מידותיו - הרצאה שביעית בכולל לערנען לעצמאים, רמת בית שמש

Rav blau הרב דוד משה בלוי
80 צפיות · לפני 3 חודשים

הצג עוד