מסכת ברכות דף מג עמוד א - הרב יצחק פרטו שליט"א שנת התש"פ

0 צפיות · לפני 3 שנים

הרב יצחק פרטו

کمک روحی و جسمی - خاخام پرتو

הרב יצחק פרטו
50 צפיות · לפני שנה

دنبال میسوا بگردید ! - خاخام پرتو

הרב יצחק פרטו
20 צפיות · לפני שנה

איך והאם להוכיח? - הרב יצחק פרטו שליט״א

הרב יצחק פרטו
66 צפיות · לפני שנתיים

نجات می خواهید؟ مراقب زبان خود باشید - خاخام پرتو (בפרסית - רוצה ישועה ? תזהר על הדיבור - הרב פרטו)

הרב יצחק פרטו
90 צפיות · לפני שנתיים

خوابهای بد؟ راه حل است! - خاخام پرتو! ( שיעור בפרסית - חלומות רעים? יש פתרון ! - הרב יצחק פרטו)

הרב יצחק פרטו
39 צפיות · לפני שנתיים

כח השפעת הילדים על ההורים (מסכת ברכות דף מז׳ עמוד ב׳) - הרב יצחק פרטו שליט״א

הרב יצחק פרטו
64 צפיות · לפני שנתיים

טיפים להצלחה בחיים - הרב יצחק פרטו שליט״א

הרב יצחק פרטו
3 צפיות · לפני שנתיים

הלכות תלמוד תורה חלק 2 - הרב יצחק פרטו שליט"א

הרב יצחק פרטו
32 צפיות · לפני שנתיים

מה הקב״ה מכין לך - הרב יצחק פרטו שליט״א

הרב יצחק פרטו
2 צפיות · לפני שנתיים

אל תרגיש מגורש - הרב יצחק פרטו שליט״א

הרב יצחק פרטו
0 צפיות · לפני שנתיים

הצג עוד