הרב דוד יוסף – האם ראוי לחפש היתרים לאכול בשר ולהתענג בתשעת הימים

316 צפיות · לפני 13 ימים

יחוה דעת

Rabbi David Yosef - Parashat Va’etchanan: "Reward for Mitzvot"

יחוה דעת
6 צפיות · לפני 9 שעות

הרב דוד יוסף - פרשת ואתחנן: "שכר המצוות!"

יחוה דעת
26 צפיות · לפני 9 שעות

הרב דוד יוסף – מעשה מאלף עם בעל ספר מאירת עינים

יחוה דעת
228 צפיות · לפני יום

הרב דוד יוסף – תורה שבעל פה מזמן המשנה ועד ימינו

יחוה דעת
268 צפיות · לפני יומיים

הרב דוד יוסף – כניסה לחדר מלון בשבת כשיש צורך בכרטיס מגנטי

יחוה דעת
175 צפיות · לפני 3 ימים

השיעור השבועי של הרב דוד יוסף - שכינתא בגלותא: הגשמיות השתלטה על הרוחניות! - תשעה באב תשפ"ב

יחוה דעת
164 צפיות · לפני 4 ימים

הרב יוסף מלכה - הקשר הרוחני כיסוד לגלות ולגאולה - ליל תשעה באב תשפ"ב

יחוה דעת
80 צפיות · לפני 4 ימים

הרב דוד יוסף – זעקה מהלב: איך אפשר שלא להתאבל על חורבן בית המקדש!

יחוה דעת
242 צפיות · לפני 4 ימים

הגאון רבי דוד יוסף שליט"א מקונן ומונה את מספר השנים לחרבן בית מקדשנו ותפארתנו - תשעה באב תשפ"ב

יחוה דעת
119 צפיות · לפני 5 ימים

הרב דוד יוסף – סדר ההנהגה בסעודה שלישית ובהבדלה בתשעה באב שחל במוצאי שבת

יחוה דעת
446 צפיות · לפני 6 ימים

הצג עוד