דף יומי בוידאו

4 צפיות · לפני 3 שנים

דף יומי בוידאו
866 עוקבים
סוטה ב דף יומי מסכת סוטה דף ב Daf yomi Sota daf 2 שמואל נבון
דף יומי בוידאו
סוטה ב דף יומי מסכת סוטה דף ב Daf yomi Sota daf 2 שמואל נבון
1 צפיות · לפני 7 ימים
נזיר סה דף יומי מסכת נזיר דף סה Daf yomi Nazir daf 65 שמואל נבון
דף יומי בוידאו
נזיר סה דף יומי מסכת נזיר דף סה Daf yomi Nazir daf 65 שמואל נבון
10 צפיות · לפני 7 ימים
נזיר סד דף יומי מסכת נזיר דף סד Daf yomi Nazir daf 64 שמואל נבון
דף יומי בוידאו
נזיר סד דף יומי מסכת נזיר דף סד Daf yomi Nazir daf 64 שמואל נבון
4 צפיות · לפני 7 ימים
נזיר סו דף יומי מסכת נזיר דף סו Daf yomi Nazir daf 65 שמואל נבון
דף יומי בוידאו
נזיר סו דף יומי מסכת נזיר דף סו Daf yomi Nazir daf 65 שמואל נבון
1 צפיות · לפני 7 ימים
סוטה ג דף יומי מסכת סוטה דף ג Daf yomi Sota daf 3 שמואל נבון
דף יומי בוידאו
סוטה ג דף יומי מסכת סוטה דף ג Daf yomi Sota daf 3 שמואל נבון
5 צפיות · לפני 7 ימים
סוטה ה דף יומי מסכת סוטה דף ה Daf yomi Sota daf 5 שמואל נבון
דף יומי בוידאו
סוטה ה דף יומי מסכת סוטה דף ה Daf yomi Sota daf 5 שמואל נבון
8 צפיות · לפני 7 ימים
סוטה ד דף יומי מסכת סוטה דף ד Daf yomi Sota daf 4 שמואל נבון
דף יומי בוידאו
סוטה ד דף יומי מסכת סוטה דף ד Daf yomi Sota daf 4 שמואל נבון
7 צפיות · לפני 7 ימים
נזיר נז דף יומי מסכת נזיר דף נז Dafyomi Nazir 57 שמואל נבון
דף יומי בוידאו
נזיר נז דף יומי מסכת נזיר דף נז Dafyomi Nazir 57 שמואל נבון
4 צפיות · לפני 14 ימים
נזיר נט דף יומי מסכת נזיר דף נט Dafyomi Nazir 59 שמואל נבו
דף יומי בוידאו
נזיר נט דף יומי מסכת נזיר דף נט Dafyomi Nazir 59 שמואל נבו
4 צפיות · לפני 14 ימים
nazir61
דף יומי בוידאו
nazir61
4 צפיות · לפני 14 ימים
nazir63
דף יומי בוידאו
nazir63
10 צפיות · לפני 14 ימים
נזיר נח דף יומי מסכת נזיר דף נח Dafyomi Nazir 58 שמואל נבו
דף יומי בוידאו
נזיר נח דף יומי מסכת נזיר דף נח Dafyomi Nazir 58 שמואל נבו
34 צפיות · לפני 14 ימים
nazir62
דף יומי בוידאו
nazir62
8 צפיות · לפני 14 ימים
נזיר ס דף יומי מסכת נזיר דף ס Dafyomi Nazir 60 שמואל נבו
דף יומי בוידאו
נזיר ס דף יומי מסכת נזיר דף ס Dafyomi Nazir 60 שמואל נבו
3 צפיות · לפני 14 ימים
nazir55
דף יומי בוידאו
nazir55
7 צפיות · לפני 21 ימים
nazir51
דף יומי בוידאו
nazir51
8 צפיות · לפני 21 ימים
הצג עוד