*סיפור חזק על ניצול שואה שנפגש עם אחיו,וסוד גלגול ר' יהושע. ור'יוחנן,ור' אליעזר מפי רבי דוד חבושה

468 צפיות · לפני 20 ימים

הרב דוד חבושה הי׳ו

*עניין הדיבור מעט ועשייה הרבה והנהגות קודש בטהרה ומשלים יפים מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
32 צפיות · לפני יום

*נקודות יקרות בברכת אשר יצר ועניני שלום בית מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
41 צפיות · לפני יומיים

*חידוש על תרין המשיחין.וסיפורי צדיקים וכח האותיות מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
5 צפיות · לפני 3 ימים

*חידושים מאירי עינים לפרשת ואתחנן /שבת נחמו, וטו' באב מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
36 צפיות · לפני 5 ימים

*דרשה מיוחדת לכבוד יום טו' באב מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
40 צפיות · לפני 6 ימים

*ביאור קצר על ברכת כהנים ומעלת האמת ושמירת העינים מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
2 צפיות · לפני 7 ימים

*דרשה בעומק הנחמה בכפליים בסוד משה רבנו ושנת היובל מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
8 צפיות · לפני 8 ימים

*רמזים על מבצע "עלות השחר" והשגת שער הנון מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
96 צפיות · לפני 9 ימים

*דרשה לתשעה באב וקירוב הגאולה על ידי צדקה מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
39 צפיות · לפני 10 ימים

*חידושים יקרים לפרשת דברים /שבת חזון מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
37 צפיות · לפני 12 ימים

הצג עוד