הכרחיות יראת שמים בלימוד התורה - המשך | הרב אליקים לבנון | נפש החיים | שער ד' | פרק ד'-ה' | 32

7 צפיות · לפני 21 ימים

ישיבת ברכת יוסף אלון מורה

תיקוני דוד בעלייה השנייה | הרב נעם וידר | שמואל ב' פרקים ו' | 83

ישיבת ברכת יוסף אלון מורה
3 צפיות · לפני 16 שעות

השבת הארון ומות עוזה | הרב נעם וידר | שמואל ב' פרק ד'-ה' | 82

ישיבת ברכת יוסף אלון מורה
4 צפיות · לפני 16 שעות

ניצחון דוד ואנשיו בבעל פרצים וגבע | הרב נעם וידר | שמואל ב' פרקים ה' | 81

ישיבת ברכת יוסף אלון מורה
8 צפיות · לפני יומיים

כיבוש ירושלים | הרב נעם וידר | שמואל ב' פרק ה' | 80

ישיבת ברכת יוסף אלון מורה
1 צפיות · לפני יומיים

ההבדל בין התפילות ודיני הטועה ; קידוש לנשים וקטנים | הרב אליקים לבנון | הלכות שבת תשפ"ב | 31

ישיבת ברכת יוסף אלון מורה
1 צפיות · לפני 3 ימים

הסיבות להקמת המלכות בירושלים והביצוע | הרב נעם וידר | שמואל ב' פרק ה' | 79

ישיבת ברכת יוסף אלון מורה
3 צפיות · לפני 3 ימים

הנקמה ברוצחים של איש בושת והמלכת דוד | הרב נעם וידר | שמואל ב' פרק ד'-ה' | 78

ישיבת ברכת יוסף אלון מורה
4 צפיות · לפני 4 ימים

מפיבושת ומיתת איש בושת | הרב נעם וידר | שמואל ב' פרק ד' | 77

ישיבת ברכת יוסף אלון מורה
3 צפיות · לפני 5 ימים

ה' לא חייב לנו | פרשת ואתחנן | הרב מרדכי וולנוב | ויורנו מדרכיו תשפב | 43

ישיבת ברכת יוסף אלון מורה
6 צפיות · לפני 6 ימים

יחס דוד לרצח אבנר -לא רצח פוליטי | הרב נעם וידר | שמואל ב' פרק ג' | 76

ישיבת ברכת יוסף אלון מורה
47 צפיות · לפני 7 ימים

הצג עוד