הרב תנחום רייבי מועד קטן דף כא' עמ' א'

8 צפיות · לפני 18 ימים

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל

ד''ר אורי מלמד - מצוה קצד- השבת הגזלה. קצה - מצות הצדקה - ספר המצוות לרמב''ם

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
6 צפיות · לפני יום

הרב דר' רצון ערוסי - מסכת כתובות פרק שלישי דף לה' עמוד א"

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
5 צפיות · לפני יום

הרב רצון ערוסי - מסכת כתובות דף לד' עמוד א', דברי רבי מאיר.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
7 צפיות · לפני יומיים

ר' יאיר עוזרי מהי נטילת רשות ומהי נטילת חובה

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
9 צפיות · לפני יומיים

הרב אהרון קאפח מסכת כתובות דף נט ע"א

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
8 צפיות · לפני יומיים

הרב אהרן קאפח מאור האפלה עמ רנג'

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
10 צפיות · לפני יומיים

ר' אלי נגר - 'השגחה - שכר ועונש' בהתייחסות להשגה ב'אגרת ההשגחה' שכתב אבן תיבון לרמב''ם [אודיו שלם]

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
11 צפיות · לפני יומיים

הרב אליקים צדוק - הנדיבות - באלו עניינים להיטיב -המספיק לעובדי ה' 6 פרק ה' עמ' 29

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
11 צפיות · לפני 3 ימים

ר' אלי נגר - המשך נושא ההשגחה - שכר ועונש בעיון באגרת ההשגחה שכתב אבן תיבון לרמב''ם

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
7 צפיות · לפני 3 ימים

הרב דר' רצון ערוסי - מסכת כתובות פרק שלישי דף לג' עמוד א'.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
8 צפיות · לפני 3 ימים

הצג עוד