Cities surrounded with a wall and others who read megilah on 15 Adar - Harav Yitzchak Israeli

1 צפיות · לפני 3 שנים

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית

מי שיצא באמצע אכילתו וחזר, האם מברך שוב

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
4 צפיות · לפני יומיים

ברכה מיוחדת בהבאת יין נוסף לסעודה - התנאים לברכת הטוב והמטיב

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
13 צפיות · לפני 3 ימים

מי ששכח לברך המוציא ונזכר בסוף אכילתו

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
20 צפיות · לפני 4 ימים

שכח רצה והחליצנו או יעלה ויבא בברכת המזון

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
46 צפיות · לפני 6 ימים

לברך ברכת המזון בישיבה ובמקום שאכל

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
16 צפיות · לפני 9 ימים

ברכה אחרונה: שיעור האכילה בתוך שיעור הזמן

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
33 צפיות · לפני 10 ימים

פת הבאה בכסנין ופת מבושלת

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
8 צפיות · לפני 11 ימים

מיני דגן בתבשיל במאפה ובתערובת

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
47 צפיות · לפני 12 ימים

ברכה על ספגטי - קביעות סעודה על מעשה קדרה

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
5 צפיות · לפני 17 ימים

ברכת חתנים בברכת המזון

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
137 צפיות · לפני חודש

הצג עוד