פירוט מדוקדק למנהגי תימן בימי בין המצרים להלכה למעשה י"ט תמוז התשפ"ב

66 צפיות · לפני 21 ימים

הרב אורן צדוק

מי שלא הבדיל במוצאי התענית מה תקנתו, אם הוא תימני או ספרדי. י'ב באב תשפ'ב ברית שלום הרצליה

הרב אורן צדוק
8 צפיות · לפני יום

מרתק מאוד ! ברכת 'שוגי' 'וופלים' וכל הדברים המעורבים מיני דברכה אחרונה ב' באב תשפ'ב ברית שלום הרצליה

הרב אורן צדוק
66 צפיות · לפני יומיים

נזקק מאוד !! מי שלא הבדיל אתמול במוצאי תשעה באב מה יעשה ?! - י"א אב תשפ"ב

הרב אורן צדוק
62 צפיות · לפני 3 ימים

סעודה שלישית סעודה מפסקת דברים המותרים והאסורים, ותפילת המנחה של שבת - ז' אב התשפ"ב נוה שלום אשקלון

הרב אורן צדוק
56 צפיות · לפני 6 ימים

ברכת מאורי האש לפני שהולכים לבית הכנסת, הפטורים מהתענית, הבדלה לילדים - ז' אב תשפ"ב נוה שלום אשקלון

הרב אורן צדוק
38 צפיות · לפני 6 ימים

כל השינויים בין ה'בלאדי' ל'שאמי' במנהגי תפילות של תשעה באב וטעמן, ז' אב תשפ"ב נוה שלום אשקלון

הרב אורן צדוק
27 צפיות · לפני 6 ימים

סקירת הלכות נחוצות לתשעה באב שנדחה, משבת ועד מוצאי שבת - ה' אב תשפ"ב מורשת אבות רעננה

הרב אורן צדוק
78 צפיות · לפני 6 ימים

ישיבה על שרפרף? וכיצד נהגו בתימן בישיבה בתשעה באב ? נוה שלום אשקלון ז אב התשפ"ב

הרב אורן צדוק
104 צפיות · לפני 6 ימים

מלאכה בתשעה באב האם אסורה כל היום או עד חצות - ז' אב אלול התשפ"ב נוה שלום אשקלון

הרב אורן צדוק
58 צפיות · לפני 7 ימים

ביאור הפטרת תשעה באב - אסף אסיפם - ה' אב תשפ"ב מורשת אבות רעננה

הרב אורן צדוק
6 צפיות · לפני 7 ימים

הצג עוד