הדף היומי מסכת שבת דף ד

0 צפיות · לפני 3 שנים

דרשו ה׳ ועוזו

האם מותר לאשה להסתובב בביתהּ ברגליים יחפות?- סימן ע"ד סעיף ה'- סימן ע"ה אמצע סעיף א' "ויש אומרים"

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת נדרים דף מג

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת נדרים דף מד

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני יום

הדף היומי הירושלמי מסכת ברכות דף כד - אידיש

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת נדרים דף מג

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת נדרים דף מג

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני יום

האם מותר לאשה להסתובב בביתהּ ברגליים יחפות?- סימן ע"ד סעיף ה'- סימן ע"ה אמצע סעיף א' "ויש אומרים"

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת נדרים דף מד

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יום

הדף היומי הירושלמי מסכת ברכות דף כג - אידיש

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת נדרים דף מג

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד