Miriam Rhodes | What is the Ayin Above my "I"?

6 צפיות · לפני חודש

נשמתא - בית המדרש

רחל פרנסי | עקב - תשמעו נחמה | לנשים בלבד

נשמתא - בית המדרש
1 צפיות · לפני 20 שעות

Miriam Rhodes | What does it mean to Love God?

נשמתא - בית המדרש
7 צפיות · לפני 20 שעות

Rachel Ferency | for women only | Ekev - Hearing Nechama

נשמתא - בית המדרש
8 צפיות · לפני 20 שעות

הרב איתיאל גלעדי | בין "עבודה שבלב" ל"עבודת הצדקה" | רואים נפלאות לפרשת עקב

נשמתא - בית המדרש
7 צפיות · לפני יומיים

הרב אפרים ארנברג | האמת מאחורי מפלגות המרכז | נקודה למחשבה

נשמתא - בית המדרש
4 צפיות · לפני יומיים

הרב אפרים ארנברג | חסד תחילת המידות | נקודה למחשבה

נשמתא - בית המדרש
8 צפיות · לפני יומיים

הרב אפי ארנברג | ככה לא מחנכים | נקודה למחשבה

נשמתא - בית המדרש
4 צפיות · לפני יומיים

הילולת האר"י הקדוש | הרב יצחק שפירא ה' אב תשפ''ב

נשמתא - בית המדרש
1 צפיות · לפני יומיים

הרב אפרים ארנברג | קנאות דקדושה | נקודה למחשבה

נשמתא - בית המדרש
2 צפיות · לפני 3 ימים

הרב אפרים ארנברג | מהי האמת לאמיתה? | סוד ה׳ ליראיו

נשמתא - בית המדרש
4 צפיות · לפני 3 ימים

הצג עוד