דיני כתובה - ה' 📃 אבן העזר - סימן ע | חלק 50 | הרב שי עובד

8 צפיות · לפני חודש

הרב שי עובד

איך להינצל מהמגפה המשתוללת 🌪 הרב שי עובד | רביעי - פרשת עקב - תשפב

הרב שי עובד
35 צפיות · לפני יומיים

רבים מכאובים לרשע והבוטח בשם חסד יסובבנו ❕ הרב שי עובד | שלישי - פרשת עקב - תשפב

הרב שי עובד
72 צפיות · לפני 3 ימים

תפילה בלא כוונה 🔌 כגוף בלא נשמה | הרב שי עובד | ראשון - פרשת עקב - תשפב

הרב שי עובד
112 צפיות · לפני 4 ימים

רק שלא נעכב את הגאולה 🛑 הרב שי עובד | ראשון - פרשת עקב - תשפב

הרב שי עובד
40 צפיות · לפני 5 ימים

דיני הרואה ערי יהודה, ירושלים והמקדש בחורבנם 🪔 הרב שי עובד | רביעי - פרשת ואתחנן - תשפב

הרב שי עובד
7 צפיות · לפני 6 ימים

לעשות זכר לחורבן 🔨 הרב שי עובד | שלישי - פרשת ואתחנן - תשפב

הרב שי עובד
2 צפיות · לפני 7 ימים

לעולם יקדים אדם תפילה לצרה 🌴 הרב שי עובד | רביעי - פרשת ואתחנן - תשפב

הרב שי עובד
4 צפיות · לפני 9 ימים

אותי עזבו מקור מים חיים ⛲ לחצב להם בארות בארת נשברים | הרב שי עובד | שלישי - פרשת ואתחנן - תשפב

הרב שי עובד
38 צפיות · לפני 10 ימים

איסור ייחוד וגדר עריות 🧱 הרב שי עובד

הרב שי עובד
24 צפיות · לפני 11 ימים

דיני כתובה - טז' - מעשה ידיה 📃 אבן העזר - סימן פא פב פג פב | חלק 61 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
7 צפיות · לפני 12 ימים

הצג עוד