✡️ עם ישראל לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב! - תשובה ליאיר לפיד! על פי פירוש נפלא בפסוק 📖 סוד האנטישמיות

6 צפיות · לפני חודש

הרב אלירן נגארי

תהיה גבר! - מאת הרב אלירן אליהו נגארי

הרב אלירן נגארי
5 צפיות · לפני יומיים

💞 אהבה אמיתית היא כמו יין ישן נושן משובח! 🍷- טיפ לזוגיות משובחת! 📹 מאת הרב אלירן אליהו נגארי📲 שתפו

הרב אלירן נגארי
22 צפיות · לפני 4 ימים

הדרך אל האהבה! 💓 / מהי אהבה אמיתית על פי התורה? 📹 מאת הרב אלירן אליהו נגארי😃 שיעור חובה לכל זוג!

הרב אלירן נגארי
58 צפיות · לפני 5 ימים

📖חידוש נפלא לפרשת ואתחנן! - מדוע אסור להוסיף על מצוות התורה? / סודות עצומים בתורת הח"ן! 📹 מאת הרב

הרב אלירן נגארי
60 צפיות · לפני 8 ימים

😭 הבכי על החורבן מתקן את הנשמה! / זה לא בושה לבכות! זו זכות!📹 מאת הרב אלירן אליהו נגארי📲 שתפו הפיצו

הרב אלירן נגארי
63 צפיות · לפני 13 ימים

📖 חידוש עצום של הכלי יקר! - רמז בפרשה לבין המצרים! / שנאת ה' ושנאת חינם הביאה את החורבן! 😭📹 מאת הרב

הרב אלירן נגארי
29 צפיות · לפני 15 ימים

📖 שיעור הלכתי קצר לקראת תשעה באב! 📹 מאת הרב אלירן אליהו נגארי

הרב אלירן נגארי
2 צפיות · לפני 15 ימים

📖 שיעור לקראת תשעה באב 😢- מה הקשר בין מגילת איכה לפרשת דברים ולאדם הראשון? מאת הרב אלירן אליהו נגארי

הרב אלירן נגארי
58 צפיות · לפני 16 ימים

שלמה המלך גלגול של

הרב אלירן נגארי
49 צפיות · לפני 16 ימים

קצר ומעניין! 🤔 מי היה הסבא של נבוכדנאצר? - גילוי מהבן איש חי והאר"י הקדוש זיע"א 📖📹 מאת הרב אלירן

הרב אלירן נגארי
47 צפיות · לפני 18 ימים

הצג עוד