בצור ירום היומי | י"א בתמוז ה'תשפ"ב | כל אחד יכול לזכות ליראת שמים | חוברת מ"ו שיעור תשל"ו

127 צפיות · לפני חודש

הרב ישראל אברג'ל

שידור חי | הרב ישראל אברג'ל שליט"א, בנו וממשיך דרכו של הרב יורם אברג'ל זיע"א

הרב ישראל אברג'ל
355 צפיות · לפני 3 ימים

בצור ירום היומי | י"ד באב תשפ"ב | עבודת תיקון המידות | חוברת מ"ז שיעור תנש"א

הרב ישראל אברג'ל
84 צפיות · לפני 3 ימים

הרב יורם אברג'ל: עצם הלוז

הרב ישראל אברג'ל
184 צפיות · לפני 4 ימים

הרב יורם אברג'ל: חסד ברוחניות

הרב ישראל אברג'ל
80 צפיות · לפני 4 ימים

הרב יורם אברג'ל: מדור לשכינה

הרב ישראל אברג'ל
54 צפיות · לפני 4 ימים

הרב יורם אברג'ל: מעלת הצדיקים

הרב ישראל אברג'ל
13 צפיות · לפני 4 ימים

הרב יורם אברג'ל: תוכחה נכונה

הרב ישראל אברג'ל
31 צפיות · לפני 4 ימים

הרב יורם אברג'ל: מחצית השקל

הרב ישראל אברג'ל
26 צפיות · לפני 4 ימים

הרב יורם אברג'ל: אין חולקים על האר"י ז"ל

הרב ישראל אברג'ל
12 צפיות · לפני 4 ימים

הרב יורם אברג'ל: קבלת עול

הרב ישראל אברג'ל
7 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד