הרב דוד יוסף - מנהג מרן זצ"ל בקריאת פרשת זכור

41 צפיות · לפני 3 שנים

יחוה דעת

השיעור השבועי של הרב דוד יוסף - דברים שנאסרו בטלטול כדי שלא יבואו לעבור על איסור אחר - ג' כסלו תשפ"ג

יחוה דעת
9 צפיות · לפני יום

הרב דוד יוסף - כל ישראל ערבים זה בזה!

יחוה דעת
100 צפיות · לפני יום

הרב דוד יוסף – יין תוסס האם כשר לקידוש?

יחוה דעת
138 צפיות · לפני יומיים

הרב דוד יוסף - ברכת הריח על הציפורן ועל הנענע | מנהג האשכנזים בברכות הבשמים

יחוה דעת
304 צפיות · לפני 3 ימים

הרב דוד יוסף – שנים שאוכלים ביחד בשר וחלב, או יהודי וגוי שאוכלים כשר וטרף, האם צריכים לעשות היכר?

יחוה דעת
383 צפיות · לפני 4 ימים

הרב דוד יוסף - פרשת תולדות: "כל הברכות מגיעות מלימוד תורה!"

יחוה דעת
139 צפיות · לפני 7 ימים

Rabbi David Yosef - Parashat Parashat Toldot: "Blessing of Learning Torah!"

יחוה דעת
86 צפיות · לפני 7 ימים

השיעור השבועי של הרב דוד יוסף - ארבעה סוגי ברכת הריח - כ"ו חשון תשפ"ג

יחוה דעת
206 צפיות · לפני 8 ימים

הרב דוד יוסף – האם מותר לקדש על מיץ ענבים מוגז?

יחוה דעת
152 צפיות · לפני 8 ימים

הרב דוד יוסף – מפני מה יין מגולה פסול לקידוש והאם יש מקרים שבהם אפשר להקל?

יחוה דעת
157 צפיות · לפני 9 ימים

הצג עוד