ד''ר אורי מלמד - מצוה קעח - למסור עדות לפני הדיינים - ספר המצוות לרמב''ם עם ספר החינוך

1 צפיות · לפני 3 חודשים

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל

הרב דר' רצון ערוסי - קנין קרקע וזכרון דברים - מרכז הרב תשפ"ב..

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
1 צפיות · לפני 13 שעות

מסכת כתובות פרק שמיני דף פ' עמוד ב'.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
9 צפיות · לפני 4 ימים

הרב רצון ערוסי - דיני ראש השנה ויום טוב כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
46 צפיות · לפני 4 ימים

אשמורות תשפב בית הכנסת משכן שלום מודיעין

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
11 צפיות · לפני 4 ימים

האם עפ''י הרמב''ם נוהגים מנהג סימנים בסעודת ראש השנה

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
28 צפיות · לפני 4 ימים

שחיטה 30 רמבם פרק ג הלכה ט

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
2 צפיות · לפני 4 ימים

16 טור סימן לה סעיף ו 16

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
1 צפיות · לפני 4 ימים

8 בית יוסף סימן לה דברי המתחיל ולענין הלכה 8

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
4 צפיות · לפני 4 ימים

2 טור סימן לה סעיף ב

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
8 צפיות · לפני 4 ימים

9בית יוסף סימן לה דברי המתחיל מצאתי כתוב 9

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
9 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד