התוועדות ב'חמד': הכנה לפורים ה'תש"פ

0 צפיות · לפני 3 שנים

יאיר כלב

התוועדות יו"ד בשבט, אור ל-יב' שבט, ה'תשפ"ג

יאיר כלב
1 צפיות · לפני 6 ימים

קונטרס 'ענינה של תורת החסידות', סעיף י"ד חלק א', אור ל-ה' שבט, ה'תשפ"ג.

יאיר כלב
44 צפיות · לפני 13 ימים

קונטרס 'ענינה של תורת החסידות', סעיף י"ג חלק ג', אור ל-כ' טבת, ה'תשפ"ג.

יאיר כלב
2 צפיות · לפני חודש

קונטרס 'ענינה של תורת החסידות', סעיף י"ג חלק ב', אור לי"ג טבת, ה'תשפ"ג.

יאיר כלב
4 צפיות · לפני חודש

התוועדות ה׳ טבת - חג הספרים, אור ל-ה׳ טבת ה׳תשפ״ג חלק ב׳

יאיר כלב
8 צפיות · לפני חודש

התוועדות ה׳ טבת - חג הספרים, אור ל-ה׳ טבת ה׳תשפ״ג

יאיר כלב
7 צפיות · לפני חודש

קונטרס 'ענינה של תורת החסידות', סעיף י"ג חלק א', אור לכ"ט כסלו, ה'תשפ"ג

יאיר כלב
3 צפיות · לפני חודשיים

התועדות י"ט-כ' כסלו, ה'תשפ"ג

יאיר כלב
51 צפיות · לפני חודשיים

קונטרס 'ענינה של תורת החסידות' - סעיף י"ב (חלק ב'), אור ל-ט"ו כסלו, ה'תשפ"ג.

יאיר כלב
4 צפיות · לפני חודשיים

קונטרס 'ענינה של תורת החסידות' - סעיף י"ב, אור ל-ח' כסלו, ה'תשפ"ג.

יאיר כלב
8 צפיות · לפני חודשיים

הצג עוד