Halakha quotidienne par le Rav Liron Yishaï Chalita - Mezouza sur le parking

8 צפיות · לפני 9 ימים

כסא רחמים מרן הרב מאזוז

הרב יצחק מאזוז - דיני שרטוט ועשיית הקלף לתפילין (סימן ל"ב סעיפים ו-ז)

כסא רחמים מרן הרב מאזוז
8 צפיות · לפני 20 שעות

הלכה יומית (שישי) - א. "יעלה ויבא" בראש חודש. ב. הערות לחזן הקורא בתורה.

כסא רחמים מרן הרב מאזוז
8 צפיות · לפני 20 שעות

Halakha quotidienne par le Rav Liron Yishaï Chalita - La distraction dans le tallit

כסא רחמים מרן הרב מאזוז
4 צפיות · לפני 20 שעות

המסר השבועי - פרשת חוקת תשפ"ב

כסא רחמים מרן הרב מאזוז
10 צפיות · לפני 20 שעות

מרן הרב משה לוי זצ"ל - הלכות ריבית חלק ה'

כסא רחמים מרן הרב מאזוז
11 צפיות · לפני 20 שעות

קצר ולענין - אתם לא רוצים לקרב את המשיח?!

כסא רחמים מרן הרב מאזוז
4 צפיות · לפני 20 שעות

שואל ומשיב - כשחל ר"ח במוצאי שבת האם יאמר יעלה ויבוא בברכת המזון של סעודה שלישית?

כסא רחמים מרן הרב מאזוז
2 צפיות · לפני יומיים

Halakha quotidienne par le Rav Liron Yishaï Chalita - Ordre d'enveloppement dans un talith

כסא רחמים מרן הרב מאזוז
1 צפיות · לפני יומיים

מרן שליט"א - תערובת בשר בחלב

כסא רחמים מרן הרב מאזוז
8 צפיות · לפני יומיים

הרב יצחק מאזוז - דיני כתיבת התפילין (סימן ל"ב סעיפים ד-ה)

כסא רחמים מרן הרב מאזוז
7 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד