לקוטי מוהר״ן, תניינא כד׳, תמיד בשמחה - הרב חגי מזור שליט״א

7 צפיות · לפני 15 ימים

פשיטא pshita

לקוטי מוהר״ן, תניינא ל״ט, אין שכל - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
1 צפיות · לפני 10 שעות

ראשית חכמה, אהבה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
1 צפיות · לפני יום

לקוטי מוהר״ן, תניינא ל״ז, בהקיץ תמונתך - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
7 צפיות · לפני יום

שפת אמת תר״מ, נפש ארוך נפש קצר - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
7 צפיות · לפני 3 ימים

שפת אמת תרמ״ז, במחוקק במשענותם - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
2 צפיות · לפני 3 ימים

שפת אמת תרנ״ב, פותח את יודיך - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
6 צפיות · לפני 3 ימים

לקוטי מוהר״ן, תניינא ל״ד, חידודין חידודין - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
6 צפיות · לפני 5 ימים

לקוטי מוהר״ן, תניינא ל״,ד ויחד יתרו על כל הטובה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
9 צפיות · לפני 5 ימים

לקוטי מוהר״ן, תניינא ל״ב, רוחו של משיח - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
8 צפיות · לפני 6 ימים

לקוטי מוהר״ן, תורה רע״ז, אכילת שבת - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
9 צפיות · לפני 7 ימים

הצג עוד