מסכת יבמות דף פט

4 צפיות · לפני 24 ימים

הרב בן ציון סנה

מסכת עבודה זרה דף כג עמוד ב באידיש

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני 21 שעות

מסכת עבודה זרה דף כג עמוד א באידיש

הרב בן ציון סנה
10 צפיות · לפני 21 שעות

מסכת עבודה זרה דף כג באידיש

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני 21 שעות

מסכת יבמות דף קח באידיש

הרב בן ציון סנה
2 צפיות · לפני 21 שעות

מסכת עבודה זרה דף כד עמוד א באידיש

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני 21 שעות

מסכת יבמות דף קט באידיש

הרב בן ציון סנה
2 צפיות · לפני 21 שעות

מסכת עבדוה זרה דף כב עמוד א באידיש

הרב בן ציון סנה
4 צפיות · לפני 21 שעות

מסכת עבודה זרה דף כב באידיש

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני 21 שעות

מיסכת עבודה זרה דף כב עמוד ב באידיש

הרב בן ציון סנה
4 צפיות · לפני 21 שעות

מסכת כתובות דף ב בעברית

הרב בן ציון סנה
10 צפיות · לפני 21 שעות

הצג עוד