האם בתימן היו ערים כל ליל שבועות ? ג' סיון תשפ"ב נוה שלום אשקלון

129 צפיות · לפני חודש

הרב אורן צדוק

מדרש הגדול - חקת - מה התשובה להקנטת האומות את ישראל בעשותם את המצוות - נוה שלום אשקלון א' תמוז תשפ"ב

הרב אורן צדוק
5 צפיות · לפני יומיים

האם מנהג תימן להספיד אשה לפני הקבורה ? כ"ח סיוון התשפ"ב מורשת אבות רעננה

הרב אורן צדוק
29 צפיות · לפני 3 ימים

מדוע בפטירת מרים לא בכו בני ישראל, כמו שבכו במשה ואהרן? כ"ט באייר תשפ'ב ברית שלום הרצליה

הרב אורן צדוק
4 צפיות · לפני 4 ימים

אין קשר בין מולד הלבנה לבין ראש חדש ! ביאור מרתק בדרך הילוך הלבנה - כ'ט באייר תשפ'ב ברית שלום הרצליה

הרב אורן צדוק
8 צפיות · לפני 5 ימים

מתי צריכים לענות 'אמן' אחר ברכת עצמו ? כ"ב סיוון התשפ"ב מורשת אבות רעננה

הרב אורן צדוק
11 צפיות · לפני 6 ימים

שילוח הקן = צער בעלי חיים ? צריך לעשות לפי ההלכה כדי לא לעבור עבירה - נוה שלום אשקלון כד סיון תשפ"ב

הרב אורן צדוק
69 צפיות · לפני 7 ימים

מתי עושים אזכרה בשנה מעוברת, כל הפרטים ? נוה שלום אשקלון כ"ד סיון

הרב אורן צדוק
30 צפיות · לפני 8 ימים

פרשת קרח תגליות מרתקות בסיפור קרח ממדרש הגדול - כ"ד סיוון תשפ"ב נוה שלום אשקלון

הרב אורן צדוק
31 צפיות · לפני 9 ימים

דעתיד לחטתא או דחדתא ? ג' שרעבית נכונה יותר משל מרכז תימן וצפונה? כ"ג סיוון התשפ"ב מורשת אבות רעננה

הרב אורן צדוק
11 צפיות · לפני 10 ימים

קרח, איך נמשכים אנשי רוח אחר איש שכולו רוח! מקרח ועד קרח חיי ממשלה, כב' בסיון תשפ'ב ברית שלום הרצליה

הרב אורן צדוק
75 צפיות · לפני 11 ימים

הצג עוד