הרב יעקב בן חנן -אברהם אבינו יושב בפתחה של גיהנום ומוציא כל מי שנימול מלבד אדם אחד מיהו?

82 צפיות · לפני חודש

שומרי ברית קודש

הרב יעקב בן חנן - קבלה בידינו מרבינו הרוקח על מזלו של האדם

שומרי ברית קודש
126 צפיות · לפני 5 ימים

הרב יעקב בן חנן - כל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת

שומרי ברית קודש
45 צפיות · לפני 6 ימים

הרב יעקב בן חנן -הכוכבים והמזלות וההצלחות של האדם בדרך או אם אין הצלחות, תלויים בברית הקודש

שומרי ברית קודש
136 צפיות · לפני 7 ימים

הרב יעקב בן חנן - כל מי ששומר את הברית נחשב לו כאילו קיים כל התורה כולה ולהפך

שומרי ברית קודש
62 צפיות · לפני 8 ימים

הרב יעקב בן חנן - האם אות הברית קודש של האדם הוא דבר אמונה?

שומרי ברית קודש
157 צפיות · לפני 9 ימים

הרב יעקב בן חנן - מי שישמור על ברית הקודש והצניעות מובטח לו מהזוהר הקדוש להינצל ממלחמת גוג ומגוג

שומרי ברית קודש
96 צפיות · לפני 10 ימים

הרב יעקב בן חנן - לפני ביאת המשיח העולם יחשך 15 יום ורבים ימותו באותו זמן של הבירור

שומרי ברית קודש
208 צפיות · לפני 12 ימים

הרב יעקב בן חנן - כל אותם שישמרו את הברית והצניעות ינצלו מהמגיפה הגדולה לפני ביאת המשיח

שומרי ברית קודש
53 צפיות · לפני 13 ימים

הרב יעקב בן חנן -עיקר התשובה השלימה שהאדם עובר במקומות שהיה בהם בעבר ופונה עורף מהם

שומרי ברית קודש
105 צפיות · לפני 14 ימים

הרב יעקב בן חנן -סוד יג''ל פז''ק זה הוא צדיק האלף השישי שבו הקב"ה יגלה פדיון וגאולה

שומרי ברית קודש
47 צפיות · לפני 15 ימים

הצג עוד