הרב אהרן קאפח מאור האפלה עמ רכו

34 צפיות · לפני חודש

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל

כולל ר''ח - ר' אליהו נגר רמב''ם מסכת אבות א

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
6 צפיות · לפני יום

הרב דר' רצון ערוסי-המשך ; פוסקי ימינו נוכח הרב גוניות העדתית בהלכה.. כ. ישי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
41 צפיות · לפני יום

הרב אהרון קאפח מסכת כתובות דף נו' עמ א'

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
1 צפיות · לפני יום

הרב צפניה ערוסי שמואל ב' פרק יח'

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
3 צפיות · לפני יום

הרב אהרון קאפח מאור האפילה עמ רלח

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
9 צפיות · לפני יום

הרב דר' רצון ערוסי - המשך ; טעמי המצוות במשנת הרמב"ם

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
44 צפיות · לפני יומיים

הרב אליקים צדוק - תורת חובות הלבבות 64 שער אהבת ה' השער העשירי פ''ז עמ' תכז

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
6 צפיות · לפני יומיים

ד״ר אורי מלמד - הנבחר באמו״ד, עמ' רכד ד״ה ואם יתעוררו עד עמ' רכו ד״ה אחר כך עיינתי

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
44 צפיות · לפני יומיים

ד״ר אורי מלמד - הלכות תפלה וב״כ פ״ד הל' א אות א – הל' ג בלי האותות

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
8 צפיות · לפני יומיים

ר' יאיר עוזרי חובת הכוונה בפסוק ראשון של שמע ישראל

שיעורי תורה בהלכה ובמחשבת ישראל
8 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד