live stream class from Rabbi Pinto

532 צפיות · לפני חודש

הרב פינטו - שובה ישראל

הרב פינטו - תדע לכבד את הרצון של חברך למרות שאתה חושב אחרת ממנו

הרב פינטו - שובה ישראל
6 צפיות · לפני 10 שעות

הרב פינטו - כשאתה מדמיין שיש לך קוץ בגוף

הרב פינטו - שובה ישראל
182 צפיות · לפני יומיים

הרב פינטו - כיבוד הורים של דמא בן נתינה מאשקלון

הרב פינטו - שובה ישראל
417 צפיות · לפני יומיים

הרב פינטו - קידוש ה׳ עצום בשיעור המרכזי באשדוד פרשת חוקת

הרב פינטו - שובה ישראל
756 צפיות · לפני 3 ימים

הרב פינטו - הסיבה שחברך התרחק ממך

הרב פינטו - שובה ישראל
193 צפיות · לפני 3 ימים

הרב פינטו - אל תסיק מסקנות מהר מדי

הרב פינטו - שובה ישראל
344 צפיות · לפני 9 ימים

rabbi pinto

הרב פינטו - שובה ישראל
491 צפיות · לפני 10 ימים

הרב פינטו - טוהר הנפש

הרב פינטו - שובה ישראל
357 צפיות · לפני 11 ימים

הרב פינטו - תדאג שאף יהודי לא יהיה בצער

הרב פינטו - שובה ישראל
234 צפיות · לפני 12 ימים

הרב פינטו - בסוף הסבלנות משתלמת

הרב פינטו - שובה ישראל
363 צפיות · לפני 14 ימים

הצג עוד