מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א שער הכוונות- דף א' עמודה ב'

94 צפיות · לפני חודש

הרב שקד בוהדנה שליט״א

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א רמב״ם הלכות שבת פרק כג' סעיפים יח'-יט'

הרב שקד בוהדנה שליט״א
9 צפיות · לפני יום

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א הלכות מילה סימן רסד' סעיף א'

הרב שקד בוהדנה שליט״א
1 צפיות · לפני יום

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א ספר דברי הימים א פרק כא'

הרב שקד בוהדנה שליט״א
43 צפיות · לפני יום

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א רמב״ם הלכות שבת פרק כג'הלכות טו'-יז'

הרב שקד בוהדנה שליט״א
2 צפיות · לפני יומיים

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שער הכוונות- הקדמה דף א' עמודה ב' למטה

הרב שקד בוהדנה שליט״א
8 צפיות · לפני יומיים

הלכות שבת סימן רצו סעיף ג ד תמוז תשפב

הרב שקד בוהדנה שליט״א
3 צפיות · לפני יומיים

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א ספר דברי הימים א פרקים יח'-יט'

הרב שקד בוהדנה שליט״א
45 צפיות · לפני יומיים

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א רמב״ם הלכות שבת פרק כג' הלכות יג'-יד'

הרב שקד בוהדנה שליט״א
45 צפיות · לפני 3 ימים

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א רמב״ם הלכות שבת פרק כג' הלכות יא'-יב'

הרב שקד בוהדנה שליט״א
45 צפיות · לפני 5 ימים

מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א אוצרות חיים שער המוחין פרק א'באיפה שלימה סימן ב'

הרב שקד בוהדנה שליט״א
11 צפיות · לפני 5 ימים

הצג עוד