אין הולכים בממון אחר הרוב - שיעור כללי מסכת בבא קמא - הרב בן ציון אלגאזי

3 צפיות · לפני 3 שנים

ישיבת רמת גן

סולם מוצב ארצה- בארץ ישראל! וראש מגיע השמימה- לה' יתברך! | שיעור לפרשת ויצא | הרב דודי דודקביץ'

ישיבת רמת גן
48 צפיות · לפני 21 שעות

מהדרין מן המהדרין בנר חנוכה | שיעור כללי- חנוכה | הרב בן ציון אלגאזי

ישיבת רמת גן
9 צפיות · לפני 21 שעות

להאיר בחוץ, מתוך הקודש פנימה | שפת אמת לפרשת ויצא- תרלב | הרב יהושע שפירא

ישיבת רמת גן
80 צפיות · לפני 21 שעות

הלכות תפילה- יב | קריאת התורה- הקריאה עצמה | צורבא מרבנן- סבב חדש- נו | הרב בן ציון אלגאזי

ישיבת רמת גן
4 צפיות · לפני 21 שעות

טוב ה' בדורנו- א | אל ה' ואל טובו- לא | הרב יהושע שפירא

ישיבת רמת גן
9 צפיות · לפני יומיים

מוסר של קודש לעומת מוסר של חול | ליקוטי מוהר"ן תורה סד- שיעור 8 | הרב יהושע שפירא

ישיבת רמת גן
13 צפיות · לפני יומיים

טוב מעורבב ברע | ליקוטי מוהר"ן תורה סד- שיעור 7 | הרב יהושע שפירא

ישיבת רמת גן
4 צפיות · לפני 3 ימים

שלושת מרחבי עבודת ה'- בית המדרש, עולם החול, קירות ביתו | אגדתא טו | הרב בן ציון אלגאזי

ישיבת רמת גן
8 צפיות · לפני 3 ימים

למה כל כך כואב לי? | אל ה' ואל טובו- ל | הרב יהושע שפירא

ישיבת רמת גן
95 צפיות · לפני 4 ימים

שניים שעשו מלאכה- חצי שיעור? | שיעור כללי- מסכת שבת ב. | הרב בן ציון אלגאזי

ישיבת רמת גן
11 צפיות · לפני 6 ימים

הצג עוד