איך מעשה של רבי חנינא בן דוסא, השפיע על יהודי בברלין 1700 שנה מאוחר יותר

82 צפיות · לפני חודשיים

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית

מוסיפים בשני וחמישי כשיש חתנים

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
64 צפיות · לפני 13 ימים

מוסיף בשני וחמישי

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
31 צפיות · לפני 17 ימים

האם מותר למוסיפים לחזור על אותה הקריאה

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
39 צפיות · לפני 18 ימים

דין עליית מוספים לקרוא בתורה בשבת

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
55 צפיות · לפני 20 ימים

מכירת המצוות בשבת

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
34 צפיות · לפני 25 ימים

תורה נותנת חיים לעושיה

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
32 צפיות · לפני חודש

האם מותר לאכול פירות שנקטפו או נשרו ביום טוב

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
28 צפיות · לפני חודש

מלאכת הוצאה ביום טוב

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
9 צפיות · לפני חודש

Kavod Hatorah למה לא הורה דוד הלכה בפני אחיתופל

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
3 צפיות · לפני חודש

איזו סחיטת פירות ביום טוב מותרת?

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
29 צפיות · לפני חודש

הצג עוד