הדף היומי מסכת יבמות דף נז

7 צפיות · לפני 12 ימים

דרשו ה׳ ועוזו

כיצד יש לנהוג במקרה שלא ניתן להניח את שתי התפילין? סימן כ"ו- סימן כ"ז- אמצע סעיף א' "גדם"

דרשו ה׳ ועוזו
28 צפיות · לפני 3 ימים

האם אשה יכולה להניח תפילין לבעלהּ? סימן כ''ז- מאמצע סעיף א' ''גדם''- סעיף ג'

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 3 ימים

האם אשה יכולה להניח תפילין לבעלהּ? סימן כ"ז- מאמצע סעיף א' "גדם"- סעיף ג'

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני 3 ימים

כיצד יש לנהוג במקרה שלא ניתן להניח את שתי התפילין? סימן כ''ו - סימן כ''ז- אמצע סעיף א' ''גדם''

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת יבמות דף עא

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני 3 ימים

Rabbi Dovid Hofstedter- Pirkei Avot Perek 3 Mishna 8

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת יבמות דף עג

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני 3 ימים

מדוע נֶחְפָּזִים בחליצת התפילין בראש חודש?- סימן כ"ה- מאמצע סעיף י''ג ''וביום שיש''- סוף הסימן

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת יבמות דף עד

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת יבמות דף עה

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 3 ימים

הצג עוד