הדף היומי מסכת יבמות דף לז

2 צפיות · לפני 22 ימים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת יבמות דף פד

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 12 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף פב

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 12 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף פד

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 12 שעות

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף פד

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 12 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף פה

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 12 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף פג

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני 12 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף פג

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת יבמות דף פג

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף פא

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת יבמות דף פב

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 3 ימים

הצג עוד