הרב משה אלחרר
224 עוקבים
{1509}מ : רעידת אדמה {3}באיסכנדרון-תורכיה ועד לימוד זכות על כל אחד מישראל{חיבור שני חלקי השיעור}
הרב משה אלחרר
{1509}מ : רעידת אדמה {3}באיסכנדרון-תורכיה ועד לימוד זכות על כל אחד מישראל{חיבור שני חלקי השיעור}
9 צפיות · לפני 3 ימים
{1508}מ: רעידת אדמה {2}ב תורכיה-איסכנדרון ודרומה ועד לימוד זכות על ישראל-הפטרת פרשת יתרו{1}הרב אלחרר
הרב משה אלחרר
{1508}מ: רעידת אדמה {2}ב תורכיה-איסכנדרון ודרומה ועד לימוד זכות על ישראל-הפטרת פרשת יתרו{1}הרב אלחרר
2 צפיות · לפני 3 ימים
{1507}רעידת אדמה{1} ב : איסכנדרון-טורקיה בגבול הצפוני של ארץ ישראל-דין לאומות העולם וחסד לישראל
הרב משה אלחרר
{1507}רעידת אדמה{1} ב : איסכנדרון-טורקיה בגבול הצפוני של ארץ ישראל-דין לאומות העולם וחסד לישראל
5 צפיות · לפני 3 ימים
{1506}הפטרת פרשת בשלח -משירת דבורה ועד שירת התורה של ילדה קטנה-הרב משה אלחרר רב העיר שלומי
הרב משה אלחרר
{1506}הפטרת פרשת בשלח -משירת דבורה ועד שירת התורה של ילדה קטנה-הרב משה אלחרר רב העיר שלומי
10 צפיות · לפני 5 ימים
דבר תורה להפטרת פרשת בשלח - מהנביאות דבורה ומרים ועד בת הרב תרצה שושנה מנב"ת
הרב משה אלחרר
דבר תורה להפטרת פרשת בשלח - מהנביאות דבורה ומרים ועד בת הרב תרצה שושנה מנב"ת
2 צפיות · לפני 5 ימים
{1505}ט"ו בשבט ו:"שער-החצר"-סימנים:קס"ט,ר"ז,קל"א,א',תר"ד-הרב משה אלחרר רב העיר שלומי{תשפ"ג}
הרב משה אלחרר
{1505}ט"ו בשבט ו:"שער-החצר"-סימנים:קס"ט,ר"ז,קל"א,א',תר"ד-הרב משה אלחרר רב העיר שלומי{תשפ"ג}
10 צפיות · לפני 7 ימים
{1504}"שער-החצר" סימן א'-חלק בארץ-ישראל-חלק בעה"ב-דברי רשב"י בזוהר הקדוש-הרב משה אלחרר רב העיר שלומי
הרב משה אלחרר
{1504}"שער-החצר" סימן א'-חלק בארץ-ישראל-חלק בעה"ב-דברי רשב"י בזוהר הקדוש-הרב משה אלחרר רב העיר שלומי
10 צפיות · לפני 8 ימים
{1502}"שער-החצר" סימן קל"א-סיפור מדהים-החלפת הרשעים הנקברים בארץ ישראל בצדיקים גדולים הנקברים בחו"ל
הרב משה אלחרר
{1502}"שער-החצר" סימן קל"א-סיפור מדהים-החלפת הרשעים הנקברים בארץ ישראל בצדיקים גדולים הנקברים בחו"ל
8 צפיות · לפני 8 ימים
{1503}הרב דביר עמר הי"ו בשם אדמו"ר מצאנז-,הצדיקים הקבורים בחו"ל-כבר לא שם"-רב משה אלחרר רב עיר שלומי
הרב משה אלחרר
{1503}הרב דביר עמר הי"ו בשם אדמו"ר מצאנז-,הצדיקים הקבורים בחו"ל-כבר לא שם"-רב משה אלחרר רב עיר שלומי
6 צפיות · לפני 8 ימים
{1501}"שער החצר" סימן ר"ז-למה כל הבריאה תלויה באוכל ?אקונומיקה לבית=עשב חיטה לגוף-הרב משה אלחרר
הרב משה אלחרר
{1501}"שער החצר" סימן ר"ז-למה כל הבריאה תלויה באוכל ?אקונומיקה לבית=עשב חיטה לגוף-הרב משה אלחרר
1 צפיות · לפני 8 ימים
{1500}"המן" ופירות ארץ ישראל="חסד לאברהם"-הרב אברהם אזולאי-הרב משה אלחרר רב העיר שלומי
הרב משה אלחרר
{1500}"המן" ופירות ארץ ישראל="חסד לאברהם"-הרב אברהם אזולאי-הרב משה אלחרר רב העיר שלומי
10 צפיות · לפני 8 ימים
{1499}"שער החצר" סימן קס"ט"-ט"ו בשבט תשפ"ג{3}למה לא ירד מן בארץ ישראל-הרב משה אלחרר רב העיר שלומי
הרב משה אלחרר
{1499}"שער החצר" סימן קס"ט"-ט"ו בשבט תשפ"ג{3}למה לא ירד מן בארץ ישראל-הרב משה אלחרר רב העיר שלומי
8 צפיות · לפני 8 ימים
{1498}"שער החצר" סימן תר"ד-ט"ו בשבט תשפ"ג{3}ארץ וירושלים נקראים חצרות בית ה'-הרב משה אלחרר רב שלומי
הרב משה אלחרר
{1498}"שער החצר" סימן תר"ד-ט"ו בשבט תשפ"ג{3}ארץ וירושלים נקראים חצרות בית ה'-הרב משה אלחרר רב שלומי
8 צפיות · לפני 8 ימים
{1497}ט"ו בשבט תשפ"ג{1}המגיד של מרן והרב דוד בן שמעון וספרו הקדוש "שער החצר"-הרב משה אלחרר רב שלומי
הרב משה אלחרר
{1497}ט"ו בשבט תשפ"ג{1}המגיד של מרן והרב דוד בן שמעון וספרו הקדוש "שער החצר"-הרב משה אלחרר רב שלומי
9 צפיות · לפני 9 ימים
{1496}תוספת אורה בהדלקת נרות שבת בדורנו שכולם {!!}ללא יוצא מן הכלל מברכים אחרי ההדלקה של הנרות
הרב משה אלחרר
{1496}תוספת אורה בהדלקת נרות שבת בדורנו שכולם {!!}ללא יוצא מן הכלל מברכים אחרי ההדלקה של הנרות
7 צפיות · לפני 9 ימים
{1495}"סגולה נפלאה לפרנסה-קריאת פרשת המן ביום שלישי של פרשת בשלח"-האם זה נכון?הרב משה אלחרר רב שלומי
הרב משה אלחרר
{1495}"סגולה נפלאה לפרנסה-קריאת פרשת המן ביום שלישי של פרשת בשלח"-האם זה נכון?הרב משה אלחרר רב שלומי
9 צפיות · לפני 9 ימים
הצג עוד