ה אייר קצת ממלאכות האסורות בשבת סימן פ סעיפים סא' עד סז' בעברית

9 צפיות · לפני חודשיים

הרב בן ציון סנה

ליל שישי פרשת קורח

הרב בן ציון סנה
3 צפיות · לפני יומיים

מסכת עבודה זרה פרק ב משנה ב בעברית

הרב בן ציון סנה
1 צפיות · לפני יומיים

מסכת עבודה זרה פרק ב משנה ד באידיש

הרב בן ציון סנה
3 צפיות · לפני יומיים

מסכת עבודה זרה פרק ב משנה א בעברית

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני יומיים

מסכת עבודה זרה פרק ב משנה ב באידיש

הרב בן ציון סנה
2 צפיות · לפני יומיים

מסכת עבודה זרה פרק ב משנה א באידיש

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני יומיים

מסכת עבודה זרה פרק ב משנה ד בעברית

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני יומיים

מסכת עבודה זרה פרק ב משנה ג באידיש

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני יומיים

מסכת עבודה זרה פרק ב משנה ג בעברית

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני יומיים

מסכת תרומות פרק ב משנה א בעברית

הרב בן ציון סנה
1 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד