קדושים תשפ"ב | השיעור השבועי | הגישה הנכונה לעבודת המידות לאור מבנה ספירת עומר | הרב ראובן ששון

269 צפיות · לפני 24 ימים

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו

בחקותי-ל"ג בעומר תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | 'אהבתי אתכם אמר ה'!' - דברי זוהר על הפרשה

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
142 צפיות · לפני 5 ימים

ל"ג בעומר תשפ"ב | מהו לימוד הפנימיות ומה הקשר שלו לדורנו? (שמע בלבד) | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
62 צפיות · לפני 6 ימים

בחוקותי תשפ"ב | הרב ראובן ששון | השמיטה כצוהר להבנת בסיס קיומנו בארץ

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
422 צפיות · לפני 7 ימים

'ושבתה הארץ' | מהות הארץ וסוד קדושתה | הרב ראובן ששון (קהילת הלומדים)

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
108 צפיות · לפני 9 ימים

בהר תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | 'שמיטה ואצל הר סיני'- הקשר בין התורה ובין השמיטה והיובל

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
105 צפיות · לפני 12 ימים

אמור תשפ"ב | תפקיד הכהונה בישראל | השפעה סגולית והתגברות אור השכינה בגאולה| הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
228 צפיות · לפני 17 ימים

יום העצמאות תשפ"ב | הרב ראובן ששון | היינו כחולמים- התבוננות עומק במזמור בשוב ה' שיבת ציון ובמסר שלו

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
226 צפיות · לפני 17 ימים

אמור תשפ"ב | שיעור השבועי | הרב ראובן ששון | 'שבעת ימים תחת אמו'- סוד הקשר לאלוקים הנלמד מקרבן וברית

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
57 צפיות · לפני 19 ימים

קדושים תשפ"ב | השיעור השבועי | הגישה הנכונה לעבודת המידות לאור מבנה ספירת עומר | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
269 צפיות · לפני 24 ימים

קדושים תשפ"ב | מעלת המצוות - המצוות בונות את בסיס הנפש של עם ישראל | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
128 צפיות · לפני חודש

הצג עוד