ספר ״דעת תבונות״ - שיעור מס . 44 - אות קע'-קעג' - הרב ינון קלזאן

138 צפיות · לפני חודשיים

הרב ינון קלזאן

פרשת קרח - המהר"ל על עומק מהות עניין ה"גהינום" - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
52 צפיות · לפני יום

דבר תורה קצר לפרשת קרח - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
59 צפיות · לפני 5 ימים

ספר ״דעת תבונות״ - שיעור מס . 49 - אות קצג'-קצה' - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
45 צפיות · לפני 7 ימים

ה ״מעשר״ - סוד האות יו״ד והסיפרה עשר - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
183 צפיות · לפני 7 ימים

פרשת שלח - ההתנגדות לגזירת הגלות ומחירה - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
137 צפיות · לפני 8 ימים

העימות בין ישראל לבין ישמעאל - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
351 צפיות · לפני 10 ימים

דבר תורה קצר לפרשת שלח - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
83 צפיות · לפני 12 ימים

הקשר שבין ה״פלשתינאים״ והפלשתים בתנ״ך - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
357 צפיות · לפני 13 ימים

האם אנחנו ב״אחרית הימים״ ? - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
227 צפיות · לפני 13 ימים

ספר ״דעת תבונות״ - שיעור מס . 48 - אות קפח'-קצב' - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
49 צפיות · לפני 14 ימים

הצג עוד