כט ניסן קצת ממלאכות האסורות בשבת סימן פ סעיפים א' עד ח' באידיש

10 צפיות · לפני 20 ימים

הרב בן ציון סנה

0140 מסכת שביעית פרק משניות ה ו בעברית

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני יום

0140 מסכת שביעית פרק ג משניות ה ו באידיש

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני יום

0139 מסכת שביעית פרק ג משניות ג ד באידיש

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני יום

0139 מסכת שביעית פרק ג משניות ג ד בעברית

הרב בן ציון סנה
2 צפיות · לפני יום

0140 מסכת שביעית פרק משניות ה ו בעברית

הרב בן ציון סנה
10 צפיות · לפני יום

מסכת יבמות דף ע באידיש

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני יום

מסכת שביעית פרק ג משנה ה בעברית

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני יום

מסכת שביעית פרק ג משנה ה באידיש

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני יום

מסכת שביעית פרק ג משנה ו באידיש

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני יום

מסכת שביעית פרק ג משנה ו בעברית

הרב בן ציון סנה
4 צפיות · לפני יום

הצג עוד