הרב יצחק דיין : מתוך ההגדה של פסח.

83 צפיות · לפני חודש

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי

הרב שניאור זלמן לוריא : רבי שמעון בר יוחאי . פנימיות ולב של כל יהודי - סוד הגאולה.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
50 צפיות · לפני יומיים

הרב יעקב סיני : לקראת חג השבועות- איסור הכנה משבת ליום טוב או לחול.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
92 צפיות · לפני 3 ימים

הרב אלמוג לוי : ערב לג לעומר . דמותו הנשגבה של רבי שמעון בר יוחאי.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
193 צפיות · לפני 4 ימים

הרב בנימין חותה : שירת הים וכן דילוגים למי שאיחר לתפילת שחרית.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
164 צפיות · לפני 5 ימים

הרב גדעון בן משה: הלכות יום טוב- מוקצה. ביטול כלי מהיכנו. רחיצת כל גופו.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
206 צפיות · לפני 6 ימים

הרב נחמן ארוש : עמל התורה ואור ל"ג לעומר.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
80 צפיות · לפני 6 ימים

הרב אהרן בוטבול : הלכות טבילת כלים חלק ג'.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
243 צפיות · לפני 6 ימים

הרב אברהם עובדיה : עזרה לזולת.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
118 צפיות · לפני 7 ימים

הרב מיכאל רביע : אונאת דברים.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
379 צפיות · לפני 9 ימים

הרב אלמוג לוי : מצוות קרבן פסח שני כבסיס לחיזוק האמונה וסמל להשתוקקות לקיום מצוות ה'.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
201 צפיות · לפני 9 ימים

הצג עוד