כב ניסן הלכות תפילות שבת סימן עו סעיפים יד עד כב באידיש

3 צפיות · לפני חודש

הרב בן ציון סנה

יט אייר דיני מקצה בשבת סימן פח סעיף סעיפים ב עד ו באידיש

הרב בן ציון סנה
4 צפיות · לפני שעה

כ אייר דיני מקצה בשבת סימן פח סעיפים ז עד יד בעברית

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני שעה

כ אייר דיני מקצה בשבת סימן פח סעיפים ז עד יד באידיש

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני שעה

כא אייר דיני טלטול מוקצה בשבת סימן פח סעיף טו עד פט סעיף ג' באידיש

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני שעה

כא אייר דיני טלטול מוקצה בשבת סימן פח סעיף טו עד פט סעיף ג' בעברית

הרב בן ציון סנה
10 צפיות · לפני שעה

מסכת שביעית פרק ה משנה ב בעברית

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני שעה

משניות מסכת שביעית פרק ד משנה ט באידיש

הרב בן ציון סנה
3 צפיות · לפני שעה

משניות מסכת שביעית פרק ד משנה י באידיש

הרב בן ציון סנה
10 צפיות · לפני שעה

0147 משניות מסכת שביעית פרק ד משניות ט י באידיש

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני שעה

משניות מסכת שביעית פרק ד משנה ט בעברית

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני שעה

הצג עוד