שקלא וטריא מסכת עבודה זרה דף ז באידיש

9 צפיות · לפני חודש

הרב בן ציון סנה

פרשת בחוקתי די למחלוקת ונתתי שלום בארץ

הרב בן ציון סנה
4 צפיות · לפני 12 שעות

חי אייר דיני מקצה בשבת סימן פז סעיף יח עד פח א בעברית

הרב בן ציון סנה
3 צפיות · לפני 3 ימים

מסכת יבמות דף עו באידיש

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני 3 ימים

יט אייר דיני מקצה בשבת סימן פח סעיף סעיפים ב עד ו בעברית

הרב בן ציון סנה
10 צפיות · לפני 3 ימים

פרשת בהר מה עניין שמיטה להר סיני

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני 3 ימים

מסכת יבמות דף עה באידיש

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני 3 ימים

משניות מסכת שביעית פרק ד משנה ח בעברית

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני 3 ימים

משניות מסכת שביעית פרק ד משנה ז באידיש

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני 3 ימים

משניות מסכת שביעית פרק ד משנה ז בעברית

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני 3 ימים

0146 משניות מסכת שביעית פרק ד משניות ז ח בעברית

הרב בן ציון סנה
2 צפיות · לפני 3 ימים

הצג עוד