מפחיד❗הדיבור טס בכל העולמות.. מזה שאדם מקלל כמה זה חמור 😱 בר מינן. אל תוציאו קללה מהפה גם בזמן שכועס

47 צפיות · לפני חודש

הרב מנחם אדרי

שיעור אדיר וחזק מתלאביב יפו אצל "החברים" מפתח החיים סוד העושר " צמח שבי". הרב מנחם אדרי שליט"א!

הרב מנחם אדרי
274 צפיות · לפני יום

בזוהר הקדוש יש המון מרגליות שלא כדי לפספס.. השם יתברך, משה רבינו ואליהו הנביא משבחים את רשב"י הקדוש😱

הרב מנחם אדרי
126 צפיות · לפני יום

אדם מתגלגל על עוונות שעבר מהתורה😱 - חידוש - גם אם זה בשוגג❗הרב מאיר אליהו שליט"א!

הרב מנחם אדרי
23 צפיות · לפני יום

כשיש מלח על השולחן אז אין קיטרוג - מה הסוד הגדול❓❗הרב מנחם אדרי שליט"א!!

הרב מנחם אדרי
64 צפיות · לפני יום

ברכה לכל עם ישראל מרבי שמעון בר יוחאי שבמירון זיע"א שתפו " צמח שבי ". הרב מנחם אדרי שליט"א.

הרב מנחם אדרי
56 צפיות · לפני יום

תאוות האכילה🧆.. לאט לאט צדיק.. שלא תהיה בבחינת - "הלעיטני נא מן האדום האדום הזה" 🍖הרב מנחם אדרי היו

הרב מנחם אדרי
46 צפיות · לפני יום

פרשת במדבר - התשפ"ב - הרב מאיר אליהו שליט"א

הרב מנחם אדרי
43 צפיות · לפני יום

שיעור אדיר וחזק מקרית אתא אחד מ"תיקוני היסוד" על פי הזוהר הקדוש חובה "צמח שבי". הרב מנחם אדרי שליטא

הרב מנחם אדרי
22 צפיות · לפני יומיים

תחזיקו חזק! רבי עקיבא ורבי פאפוס - מצמרר! חובה להקשיב ולשתף!!הרב מנחם אדרי שליט"א.

הרב מנחם אדרי
118 צפיות · לפני יומיים

שיעור מהבורסה "היהלום שבכתר " שתפו "צמח שבי". הרב מנחם אדרי שליט"א!.

הרב מנחם אדרי
353 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד