חוטי הציצית נקרעו בשבת ברחוב-האם צריך לפשוט את הציצית במקום?-סי' י"ג-אמ' סעיף ג' "ואפילו"- סוף הסימן

5 צפיות · לפני חודש

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף עז

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף עז

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף עט

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף עט

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף פ

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף עח

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף עח

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יום

האם ניתן להניח תפילין על תחבושת או גבס?- סימן כ"ז- סעיף ד'- סעיף ה'

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף פ

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יום

האם ניתן להניח תפילין על תחבושת או גבס?- סימן כ"ז- סעיף ד'- סעיף ה'

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יום

הצג עוד