פסח - משמעות היציאה ממצרים - הרב ינון קלזאן

82 צפיות · לפני 3 חודשים

הרב ינון קלזאן

דבר תורה קצר לפרשת קרח - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
57 צפיות · לפני יומיים

ספר ״דעת תבונות״ - שיעור מס . 49 - אות קצג'-קצה' - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
44 צפיות · לפני 4 ימים

ה ״מעשר״ - סוד האות יו״ד והסיפרה עשר - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
139 צפיות · לפני 4 ימים

פרשת שלח - ההתנגדות לגזירת הגלות ומחירה - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
137 צפיות · לפני 5 ימים

העימות בין ישראל לבין ישמעאל - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
178 צפיות · לפני 7 ימים

דבר תורה קצר לפרשת שלח - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
83 צפיות · לפני 9 ימים

הקשר שבין ה״פלשתינאים״ והפלשתים בתנ״ך - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
357 צפיות · לפני 10 ימים

האם אנחנו ב״אחרית הימים״ ? - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
227 צפיות · לפני 10 ימים

ספר ״דעת תבונות״ - שיעור מס . 48 - אות קפח'-קצב' - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
49 צפיות · לפני 11 ימים

פנימיות טובה של ארץ ישראל - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
97 צפיות · לפני 11 ימים

הצג עוד